Đặt thức ăn trực tuyến tại
Bạn muốn giao hàng đến đâu?

Chọn nhà hàng trong khu vực của bạn

Chính sách giải quyết khiếu nại


Quy trình giải quyết

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

Bước 2: Phân tích, đánh giá

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại

Bước 4: Trả lời khách hàng

Bước 5: Kết thúc